Privacybeleid

Hieronder staat ons vernieuwde privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te downloaden.

Als u een prijsindicatie aanvraagt of een product bij ons bestelt, hebben we uw gegevens nodig om ervoor zorgen dat we de prijsindicatie kunnen sturen en/of uw bestelling kunnen afhandelen. We zullen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contactop met ons.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.jandeboertuinhuizen.nl. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 juni 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Hierbij kunt u denken aan uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, als u bepaalde gegevens invult of wanneer u contact opneemt met ons.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wij kunnen namelijk gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jan de Boer Tuinhuizen verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad), zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Jan de Boer Tuinhuizen, gevestigd aan de Celsiusstraat 8, 6604 CW Wijchen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Welke gegevens verwerken wij van onze klanten, waarvoor gebruiken wij deze en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen afronden en u op de hoogte te kunnen houden over de bestelling. Ook voor garanties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan u bestelling 7 jaar bewaren. In verband met garantie, bewaren wij de gegevens 10 jaar.

Gegevens over uw contact ons

U kunt 24/7 contact opnemen met ons. U kunt met ons bellen, e-mailen of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Instagram. We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. Wanneer u ons een privéberichtje stuurt via Instagram of Facebook, worden deze berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als u het bericht zelf eerder verwijdert. Verder worden onze telefoongesprekken niet opgenomen.

Gegevens uit klantonderzoeken

We zijn dol op reviews, net als onze klanten. Want reviews helpen om te vinden wat u zoekt. Wij plaatsen reviews alleen met uw toestemming op de website. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat u van ons vraagt de review te verwijderen of de review zelf verwijdert.

Gegevens voor prijsvragen en acties

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan u, zoals uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kunt u terugvinden waarvoor uw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Social media

Als u social media zoals Facebook gebruikt, kunt u reacties plaatsen op onze content. Wij krijgen dan geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Om uw bestelling te kunnen afronden, werken wij samen met verschillende partners. Deze partijen ontvangen uw naam en bezorgadres om te zorgen dat ze hun werk kunnen doen. Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Een groot gedeelte van de persoonlijke gegevens wordt opgeslagen in dossiers, op papier. Daarnaast wordt een gedeelte op de computer opgeslagen.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op meer informatie

U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hierop kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dit altijd telefonisch of via de mail aanvragen. Deze aanvragen worden zo spoedig mogelijk door ons verwerkt.

Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop Jan de Boer Tuinhuizen met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op. Wij helpen u graag.

Telefoon: 024-6416466
E-mail: [email protected]